Privacybeleid

SECTIE 1 – WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.
Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.
E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

SECTIE 2 – TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u instemt met het verzamelen en gebruiken voor uitsluitend die specifieke reden.
Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen, voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen via dafactoryworldwide@gmail.com of door ons te contacteren op:
LEYS NV / Da Factory NV
Industrielaan 30 Aalst BE 9320

SECTIE 3 – INFORMATIEVERSCHAFFING

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 – WOOCOMMERCE

Deze webshop en de verkoop van onze producten is ontwikkeld op het Woocommerce platform. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

 

Betaling:

LEYS / Da Factory kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LEYS / Da Factory , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LEYS / Da Factory verstrekt. LEYS / Da Factory kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonlijke voorkeuren, sociale media account(s) en inloggegevens.
  • Betaling- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals Bancontact. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.

SECTIE 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.
Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.
Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.
Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.
Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door dit privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 – BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

SECTIE 7 – COOKIES

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier weergegeven, zodat u kunt kiezen of u zich niet wilt aanmelden voor cookies.

woocommerce_cart_hash
session
Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.

woocommerce_items_in_cart
session
Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.

wp_woocommerce_session_
2 days
Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.

woocommerce_recently_viewed
session
Powers the Recent Viewed Products widget.

store_notice[notice id]session
Allows customers to dismiss the Store Notice.

quform_session_
session cookie (deleted when the browser closes)
Stores only a session ID (no personal data is stored in the cookie)
Is required for providing security (protection against Cross Site Request Forgery)
Is required for proper functioning of the plugin (e.g. verifying that the CAPTCHA solution was correct)

wordpress_[hash]: to store the authentication details on login.

wordpress_logged_in_[hash]: to indicate when you are logged in, and who you are.

wordpress_test_cookie: to check if the cookies are enabled on the browser to provide appropriate user experience to the users.

wp-settings-{time}-[UID]: to customize the view of your admin interface and the front-end of the website.

SECTIE 8 – LEEFTIJD

Door deze site te gebruiken, verklaart U dat U op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie.

SECTIE 9 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.
Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u wilt: toegang, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht registreren of gewoon meer informatie willen, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via dafactoryworldwide@gmail.com of per post op
LEYS / Da Factory[Re: Privacy Compliance Officer]Industrielaan 30 Aalst BE 9320