Retouren & Service

Teruggavebeleid : Alleen van toepassing op verkopen op afstand aan consumenten: herroepingsrecht.

1 In het kader van verkoop op afstand aan consumenten heeft de consument het recht om de onderneming te informeren dat hij de aankoop annuleert, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de zaak of de sluiting van de serviceovereenkomst.

2 Deze annulering wordt echter alleen van kracht op voorwaarde dat de consument zijn verzoek heeft gedaan binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de zaak, bij voorkeur per brief, e-mail, fax of op een andere duurzame drager. naar het bedrijf.

 3 We verwachten van de consument dat hij de bestelling en de goederen met zorg behandelt en de verpakking retourneert binnen de bovengenoemde periode. LEYS NV ( Da Factory ) accepteert alleen geretourneerde goederen op voorwaarde dat ze alleen zijn uitgepakt en / of gebruikt voor de beoordeling van het goed. Geretourneerde goederen zijn mogelijk niet gebruikt. Als de consument de goederen wenst te retourneren, moet hij zowel de originele verpakking als alle geleverde accessoires retourneren. Goederen die niet in deze staat zouden zijn na ontvangst door LEYS NV ( Da Factory ) blijven beschikbaar voor de consument, die hiervoor de prijs moet betalen. Bovendien is de consument niet bevoegd om een ​​herroepingsrecht uit te oefenen in het geval van levering van geluidsopnamen, video-opnamen en computersoftware (inclusief prepaid oplaadbare visitekaartjes) waarvan de verzegeling is verbroken.

4 In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de consument de goederen met alle mogelijke middelen en op eigen risico en rekening terugsturen naar LEYS NV ( Da Factory ), “E-shopretourservice”. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

 5 Verzendingen “gefrankeerd door de ontvanger” en “onder rembours” worden geweigerd.

 6 De goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres vermeld in de algemene voorwaarden, samen met de afleveringsdocumenten en indien mogelijk de factuur.

7 De betaling zal pas plaatsvinden nadat LEYS NV ( Da Factory ) de ongebruikte goederen met een verpakking heeft ontvangen. Deze terugbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de legitieme uitoefening van het herroepingsrecht plaatsvinden. Alle door de consument betaalde bedragen voor de aankoop van de betreffende goederen worden teruggestort op het bankrekeningnummer dat is opgegeven in het opnameverzoek.