Veiligheidsvoorschriften

Sommige van onze artikels hebben een Lithium-ion batterij

Gebruik / veiligheidsvoorschriften van een lithium-ion batterij:

Plaats of bewaar je product niet op een warme plaats, in sterk direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van meer dan 45 °C
Als je deze richtlijnen niet opvolgt, kan de batterij zuur lekken, warm worden, exploderen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken
Je mag de batterij niet doorboren, openen of uit elkaar halen
Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen
Houd de batterij uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij is ingeslikt
Zorg bij het laden voor een goede ventilatie ,  lader en batterij nooit afdekken
Laad de batterij steeds onder toezicht. Voorkom oververhitting, door de batterij van het net te ontkoppelen na het laden.
Het is niet mogelijk de batterij op te laden bij lage temperaturen (onder 0 °C) of hoge temperaturen (boven 45 °C).

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij bestaat er kans op ontploffing.